Easy switch

stuntman salut

Word hey!
Verander van provider zonder enige zorgen

Zit je momenteel bij een andere provider? Geen probleem, het hey!-team brengt gratis de overstap van je internet- en gsm-dienst in orde zonder onderbreking, evenals de beëindiging van je TV en vaste lijn.

Gemakkelijk, snel en gratis !

stuntman salut

De voordelen van Easy Switch

Eenvoudig

Easy Switch is gemakkelijk en automatisch. hey! doet de opzeg en overdracht van je diensten.

Continuïteit

hey! contacteert rechtstreeks jouw huidige operator voor een overgang zonder onderbrekingen in je internet en tv.

Veiligheid

Easy Switch garandeert een efficiënte stopzetting en vermijdt op die manier dubbele facturering.

Praktisch

Mijn overstap naar hey! Hoe gaat dat?

Om de Easy Switch-procedure op te starten, heb je maar 2 dingen nodig:

  • Je huidige klantennummer
  • Je Easy Switch ID

Goed om te weten: Weet je niet waar je je Easy Switch ID kan vinden? klik hier

internet

Voeg 
internet voor thuis
toe voor
maar 
29 €/maand

Ontdek meer

Hoe kan ik profiteren van de Easy Switch-procedure?

De Easy Switch procedure:

Om te genieten van Easy Switch, moet je over ten minste één internet- of tv-dienst beschikken bij een andere operator. Door je contract met hey! te ondertekenen, geef je hey! het mandaat om je contract bij je huidige poerator in jouw naam te beëindigen, tenzij je beslist om gen gebruik te maken van Easy Switch.


De procedure:

Met de Easy Switch-procedure kan hey! de overstap van je huidige operator naar onze diensten afhandelen. Je kan aangeven hoeveel dagen de diensten van je huidige operator nog actief blijven nadat de hey!-diensten zijn geïnstalleerd.


Compensaties:

In bepaalde gevallen wordt een compensatie gevraagd wanneer de Easy Switch-procedure wordt toegepast: Er wordt automatisch een compensatie voorzien indien de afspraak met de technicus niet wordt nagekomen (€ 30) en een compensatie van €10 per kalenderdag indien de dienst is onderbroken. De Klant kan ook een vergoeding van €6 per dag vertraging vragen als de dienst niet is geactiveerd op de gevraagde datum. De vergoeding(en) zullen worden gecrediteerd op de eerstvolgende factuur die op naam van de Klant wordt opgesteld.


Berichtgeving:

Tijdens de Easy Switch-procedure zal de Klant via verschillende berichten op de hoogte worden gebracht van de voortgang van de procedure: hij ontvangt een eerste notificatie-sms wanneer de aanvraag is ontvangen door zijn huidge operator en wanneer de procedure is gelukt. Indien de procedure niet is gelukt, neemt hey! contact met je op om de juiste oplossing te vinden.

De diensten die je op het moment van de overstap nog bij je vorige operator gebruikt, moeten betaald worden tot de hey!-diensten geïnstalleerd zijn. Link naar cfr waar je je Easy Switch-nummer kunt vinden.

Praktische informatie over opnames, e-mailadressen of inhoud opgeslagen in de cloud van je huidige operator of vind je Easy Switch nummer Bij een overstap van Orange naar hey! of van hey! naar Orange, kunnen de internetdiensten niet gelijktijdig werken. Easy Switch is niet van toepassing als je verhuist zonder van operator te veranderen.


Easy Switch is niet van toepassing als je verhuist zonder van provider te veranderen.